Skip to content

Nasıl KKTC Vatandaşı Olunur?

Nasıl KKTC Vatandaşı Olunur?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmakla ilgili yasal düzenlemeler hala devam etmektedir. Getirilecek yeni kriterlerde ciddi değişikler mevcuttur ama şu an için eski kriterler geçerliliğini korumaktadır. Yeni yasa onaylandığında vatandaşlıkla ilgili 1993 yılından bu yana kullanılan yasa ortadan kalkmış olacak. Şu an geçerli olan mevzuat ne yazık ki çok kapsamlı ve günümüze uygun yapıda değildir. Vatandaşlık yasası üzerine yapılacak olan değişiklere ihtiyaç vardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlık vermek konusunda aşırı ve zor taleplerde bulunmamaktadır. Birçok ülkeye nazaran KKTC’den vatandaşlık alabilmenin daha kolay kabul edilebilir.

  1. Kıbrıslı Anne-Baba Aracılığıyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması
  2. Yasa Yoluyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması
  3. Evlatlık Alınarak KKTC Vatandaşlığı Kazanılması
  4. Doğum Yoluyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması
  5. Evlilik Yoluyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması
  6. Bakanlık Kararı ile Genel Olarak KKTC Vatandaşlığı Kazanılması
  7. Bakanlar Kurulunca İstisnai Olarak KKTC Vatandaşlığa Alınma

 

Kıbrıslı Anne-Baba Aracılığıyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması Kıbrıslı Türk anneden doğan ya da Kıbrıs ya da Kıbrıs sınırı dışındaki Türk babadan doğan çocuklar doğuştan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kabul edilmektedir. Bu çocuklar reşit olduklarında kendilerine seçme hakkı sunulacaktır. Bu şartı sağlayan çocuklar reşit oldukları günden itibaren 3 yıl içinde vatandaşlıktan çıkma istemini bulunduğu yerdeki Kıbrıs elçilikleri ya da konsolosluklarına bildirmelidir. Yasa Yoluyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasında yasal olarak vatandaşlık konusunda bir husus vardır. 67’inci maddede belirtilmiş olan duruma göre 15 Kasım 1983 yılından itibaren Kıbrıs’ta yerleşik olarak yaşayanlar doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kabul edilmektedir. Bu kişilerin ek olarak bir şart sağlaması gerekmez.

Evlatlık Alınarak KKTC Vatandaşlığı Kazanılması Evlatlık alınan kişiler bazı şartları taşıyorsa Kuzey Kıbrıs vatandaşı kabul edilecektir. Standart evlatlık alma durumlarında yurttaşlık söz konusu değildir. Ancak evlatlık alınacak kişinin küçük olması, vatanının olmaması, anne ve babasının olmaması ya da yerinin bilinmemesi halinde evlatlık doğrudan vatandaşlığa alınacaktır.

Doğum Yoluyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması Anne babanın yabancı olması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde dünyaya gelen çocuklar doğumlarından itibaren vatandaş kabul edilmektedir. Bu yolla ilgili olarak ilgili iki ülkenin arasındaki anlaşmalar da önemlidir. Ek olarak KKTC sınırları içinde bulunmuş sahipsiz çocuklar, başka bir durum ispat edilmediği müddetçe Kıbrıs sınırı içinde doğmuş kabul edilirler.

Evlilik Yoluyla KKTC Vatandaşlığı Kazanılması KKTC vatandaşı olan bir erkek ile evlenen yabancı kadın ya da KKTC vatandaşlığını alma hakkına sahip olduğu halde almadan ölmüş olan bir erkekle evlenmiş olan kadın talep ederse Kıbrıs vatandaşı olabilir. Eşi ölmüş kadın evliliğinde bir yıl veya daha fazla sürede birlikte yaşanmış olduğu ispatlamak durumundadır. KKTC vatandaşı olan bir kadınla bir yıldan fazla evli olan ve birlikte yaşayan erkekler kendilerinde ikamet koşulu aranmadan KKTC vatandaşlığına kabul edilirler. Bu durumlar dışında yer alan kadın ya da erkeklerin evlendikleri sırada vatansız olmaları durumu ya da evlenmekle birlikte eski vatandaşlığın kaybedilmesi söz konusu ise bu kişiler doğrudan KKTC vatandaşı kabul edilecektir. Evliliğin geçersizliği gibi sorunlarla karşılaşılması halinde kadın ya da erkeğin iyi hali Kıbrıs vatandaşlıklarını korumalarında önemli bir detaydır. Evlilik geçersiz kabul edilmiş ve iyi hali olmayan kadın ya da erkeklerin çocukları kendi istekleri doğrultusunda KKTC vatandaşlıklarını korumaya devam edecektir.

Bakanlık Kararı ile Genel Olarak KKTC Vatandaşlığı Kazanılması Bazı koşulları taşıyan kişiler bakanlık kararı ile KKTC vatandaşlığına kabul edilebilmektedir. Kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına göre ya da vatandaşlığı yoksa KKTC yasalarına göre reşit olması ilk şarttır. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak, vatandaşlık istediğini davranışlarla ispat edebilmek, iyi bir ahlaka sahip olmak, sağlık bakımından tehlikeli bir hastalığa sahip olmamak, geçim sağlayabilecek gelire ve işe sahip olmak aranan diğer şartlardır. Kesintisiz ikamet hususunda 40 günlük kesintiler bu kapsam dışında tutulacaktır. Bu şatları sağlayarak başvuru yapmış ve vatandaşlık almış olan kişilerin eşi ve reşit olmayan çocukları da doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazanacaktır. Kendilerinin başvuru yapması halinde şartlara bakılmaksızın vatandaşlık belgeleri verilecektir. Bakanlar Kurulunca İstisnai Olarak KKTC Vatandaşlığa Alınma Bazı özel durumlarda, bazı kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmektedir. Bu istisnai durumlara sahip kişiler özel şartlara bakılmaksızın vatandaşlığa kabul edilmektedir. Bakanlığın önerisiyle de vatandaşlık bu kapsama girmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını herhangi bir nedenden kaybetmiş olan kişilerin sonradan doğan, reşit yaşa gelmiş çocukları, KKTC’de ticaret, turizm, sanayi alanlarında yatırım yapmış olan ya da siyaset, teknik, kültür alanlarında olağanüstü bir hizmet göstermiş olan kişiler, yurttaşlığa alınmaları, herhangi bir nedenle uygun görülmüş ya da zorunlu kabul edilmiş kişiler doğrudan KKTC vatandaşlığına alınacaktır. Bu tür vatandaşlık kazanımında Kıbrıs Harekatıyla ilgili özel hususlar da yer almaktadır. Barış Harekatına katılmış olanlar ile onların eşleri,çocukları; harekatta şehit düşenlerin dul eşleri ve çocuklarıyla birlikte anne ve babaları Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs vatandaşı olabilecektir.

Yazıyı Paylaş

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Diğer Yazılarımız